Eğitim Programları

 

AİLE ŞİRKETLERİNDE HİZMETKÂR LİDERLİK

SERTİFİKA PROGRAMI

“Liderliğin Zihinsel Anatomisi”

 

SUNUŞ

Son zamanlarda giderek daha sık duyduğumuz Liderlik, günümüz insanı için en önemli kavramlardan biri. Evrenin küçük bir numunesi olan insanın kendisini yönetmesinden binlerce hatta milyonlarca insanı etkilemesi ve yönetmesini sağlayan kuşkusuz liderlik sürecidir. Şimdi soru şu: Şu anda herhangi bir yönetim kademesinde bulunan, lider adayı olan ya da liderlik yapan bizler, acaba nasıl bir liderlik rolü oynuyoruz? Ne kadar lideriz? Ve daha da önemlisi liderlik potansiyelimizi nasıl geliştirebiliriz? Liderlik sürecimizin zihinsel anatomisini hep birlikte keşfetmeye var mısınız? 

İnanın şirketlerinizde ticareti, üretimi, pazarlamayı, satışı, varlık yönetimini ve benzeri konuları; yetenekleriniz, eğitiminiz ve isteğiniz çerçevesinde öğrenirsiniz.

Ama asıl öğrenmeniz gereken, tanımanız gereken kendinizsiniz. Evet, işe kendinizi daha iyi tanımakla başlayın. Kendinizi okuyup tanıdıkça insanı, ilişkileri, eşyayı, dünyayı ve bu muazzam sonsuzluk âlemini tanıyabilir, anlayabilirsiniz.

Zira bildiğiniz üzere günümüz insanı bir çıkmaza girmiştir. Kendi benliğine takılıp kalmak; oradan öteye, diğer insanlara, daha da öteye, ötelerin ötesine gidememek en önemli insani sorunumuz.

Dolayısıyla günümüz toplumunda liderlik yapmak her şeyden önce kendimizi tanımayı ama daha da önemlisi kendimizi diğer insanların hizmetinde görmeyi yani hizmetkâr lider olmayı gerektirir. Gelin görün ki günümüzde liderlerin genellikle hizmetkârlık söylemiyle yola çıktıkları halde ne oranda hizmetkâr olabildikleri tartışılır.

Hizmetkâr lider; “ben” engeli ile başa çıkmış kendisini insana ve insanlığa fayda üretmeye adayan, dürüst, ahlaklı, evrensel insani değerlere duyarlı, üreten, çoğaltan, tamamlayan, bütün bu süreçlerde bilimsel anlayışı benimseyen bir rehberdir. Değişim ve dönüşümü körükleyen, iç âlemi ve dış âlemle uyumlu ve barış içinde, insanlık için yeni kavramlar, anlamlar üreten ve böylece insanların potansiyellerini performansa dönüştürmelerini tetikleyen, özel bir kişilik donanımına sahip, aşk yolunun yolcusu bir gönül insanıdır.

Geçen yıl başarı ile gerçekleştirdiğimiz Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’nin devamı olarak Aile Şirketlerinde Hizmetkâr Liderlik Sertifika Programı düzenliyoruz. Bu program ile iş sahipleri, yeni kuşak yönetici adayları, profesyonel şirket çalışanları veya liderlik süreçlerini öğrenmeye meraklı, bu alanda ilerlemek, kendini tanımak isteyen, şirketlerdeki temel sorunlar ve çözümleri konusunda akademik ve pratik bilgi ve deneyimleri edinmek isteyen katılımcılarımıza aktif bir fayda sağlanması hedeflenmiştir. 

 

AİLE ŞİRKETLERİNDE HİZMETKÂR LİDERLİK

SERTİFİKA PROGRAMI

“Liderliğin Zihinsel Anatomisi”

 

PROGRAMIN ALT AMAÇLARI

 • Lider, gelecektir, güvendir, gelişimdir, çözümdür, rol modeldir tek başına vizyondur. Etkin bir lider olmak hatta çoğu zaman ayakta kalmak yalnızca ne kadar çaba harcadığımız değil, çabalarımızı doğru alanlarda harcayıp harcamadığımıza bağlıdır.
 • Dünyada hızla gelişen Hizmetkâr Liderlik anlayışının felsefe, düşünce, uygulama ve davranış modelleri açısından analiz edilmesi sağlanacaktır.
 • Katılımcıların;  temel yöneticilik fonksiyonları ile ilgili bilgilerini güncellemeleri ve liderlik kavramına farklı açılardan bakmaları sağlanarak, liderlik yetkinlikleri kazanmaları ve doğru iletişim kurarak, farkındalıkları yönetebilmeleri hedeflenmiştir.
 • Her kademedeki yönetici ve yönetici adayları ile liderlik ve yöneticilik kavramlarını derinlemesine incelemek, öz kimliklerimizdeki gücü keşfetmemizi ve yeteneklerini yetkinlikle zenginleştirmemizi sağlayacaktır.
 • Tutum ve davranışlarımız paradigmalarımızdan kaynaklandığına göre onları incelemek için öz bilincimizden yararlanırsak, içlerinde zihinsel anatomik haritamızın doğasını görebiliriz.
 • Katılımcı lider adayı ve liderlerin, kendilerini daha yakından tanıyacakları kişilik testi uygulamasının sonuçlarını bireysel bir oturumda ilgili uzman ile tartışmaları sağlanacaktır.
 • Lider ve lider adaylarının bireysel etkileşimleri ve atölye çalışmaları ile beceri kazanımları sağlanacaktır.
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki şirketlerin ezici bir çoğunluğunun aile şirketleri olduğu gerçeğinden hareketle tüm sunumlar, aile şirketi karakteri baz alınarak aktarılacaktır.

 

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

 • Patronlar / İş sahipleri
 • Aile Şirketlerinin yeni kuşak temsilcileri
 • Yöneticiler
 • Yönetici Adayları
 • Girişimciler
 • Ekip Liderleri
 • Yetenek havuzundaki profesyoneller
 • Bilgi ve deneyim kazanarak liderlik vasıflarını geliştirmek isteyen herkes

 

PROGRAM İLE KAZANILMASI HEDEFLENEN BİLGİ VE DAVRANIŞLAR

 • Temel liderlik akımları, becerileri ve davranış örneklerinin edinilmesi.
 • Liderlik sürecinde yeni rol modeller edinilmesi ve diğer aile şirketlerindeki liderlerle karşılıklı etkileşim.
 • Katılımcının kendi liderlik modeli ve temel kişilik özelliklerinin uygulamalı bir test ile öğrenilmesi.
 • Atölye çalışması ile aile şirketlerine özel kişisel liderlik becerisinin sergilenmesi.
 • Hizmetkâr liderlik ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
 • Aile şirketlerinde ateşten gömlek olan liderlik süreciyle ilgili temel becerilerin kazanılması.
 • İletişim ve ikna kapasitesinin geliştirilmesi.

 

  KONUŞMACILAR
  ( Alfabetik Sırayla )
 • Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU
  İstanbul Medipol Üniversitesi
  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İYBF) Dekan Vekili
 • Dr. İlhami FINDIKÇI
  Değer Danışmanlık
  Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Kutalmış Emre CEYLAN
  Türkiye Şirket Yönetimi Yapısının Anlaşılması ve Modellenmesi için Çalışmalar Yürüten Araştırmacı, Yönetim Geliştirme Uzmanı, Akademisyen
 • Prof. Dr. Haluk GÜRGEN
  Bahçeşehir Üniversitesi
  Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Kenan GÜRSOY
  İstanbul Aydın Üniversitesi
  Öğretim Üyesi / Vatikan Eski Büyükelçisi
 • Prof. Dr. Nurullah GENÇ
  TC. Merkez Bankası
  Meclis Üyesi, Şair, Yazar
 • Prof. Dr. Sinan CANAN
  Üsküdar Üniversitesi
  Öğretim Üyesi, Yazar
 • Psk. Rumeysa KAYA
  Değer Danışmanlık
  Eğitim Sorumlusu
 • DSC_0190
 • DSC_0207
 • DSC_0209
 • DSC_0213
 • DSC_0217
 • DSC_0219
 • DSC_0229
 • DSC_0236
 • DSC_0242
 • DSC_0244
 • DSC_0252
 • DSC_0267
 • DSC_0287
 • DSC_0319
 • DSC_0338
 • DSC_0341
 • DSC_0346
 • DSC_0360
 • DSC_0380
 • DSC_0524
 • DSC_0525
 • DSC_0527
 • DSC_0542
 • DSC_0557
 • DSC_0568
 • DSC_0583
 • DSC_0596
 • DSC_0606
 • DSC_0643
 • DSC_0762
 • DSC_0763
 • DSC_0779
 • DSC_0781
 • DSC_0795
 • DSC_0802
 • DSC_0818
 • DSC_0820
 • DSC_0827
 • DSC_0830
 • DSC_0841
 • DSC_0850
 • DSC_0855
 • DSC_0870
 • DSC_0874
 • DSC_0876
 • DSC_0878
 • DSC_0429
 • DSC_0432
 • DSC_0449
 • DSC_0452
 • DSC_0454
 • DSC_0477
 • DSC_0482
 • DSC_0493
 • DSC_0501
 • DSC_0518
 • DSC_0530
 • DSC_0533
 • DSC_0539
 • DSC_0544
 • DSC_0589
 • DSC_0597
 • DSC_0607
 • DSC_0612
 • DSC_0623
 • DSC_0634
 • DSC_0640
 • DSC_0651
 • DSC_0748
 • DSC_0749
 • DSC_0750
 • Liderliğin Zihinsel Anatomisi Eğitim Programı Tanıtım Videosu
  Liderliğin Zihinsel Anatomisi Eğitim Programı Tanıtım Videosu