Academic Articles

Akademik Makaleler

A+ A-

Değer Kişilik Testi ile ilgili Akademik Çalışmalar;

 

SOSYOLOJİK BAĞLAM DERGİSİ (2022, 3(1), 36-58 / https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.1.3)

Yöneticilerin Kişilik ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Türkiye'de Aile Şirketlerine DKT Uygulaması

The Relationship Between Personality and Demographic Characteristics in Managerial Class: Applying a Deger Personality Test on Family-Owned Companies in Turkey

İlhami FINDIKÇI, Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU

Makalenin tamamı için; https://sosyolojikbaglam.org/wp-content/uploads/2022/04/Findikci-Gumusoglu-2022.pdf