Let's Get to Know DKT

Let's Get to Know DKT

A+ A-

DKT TÜRKÇE   DKT İNGİLİZCE   DKT ROMENCE

Değer Kişilik Testi, Dr. İlhami Fındıkçı’nın yüksek lisans tezi (Yöneticilerin Kişilik Özellikleri, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990) ve diğer akademik çalışmaları doğrultusunda geliştirdiği ve bireyin temel kişilik potansiyellerinin belirlendiği, uygulamalı bir kişilik testidir. Test; temel kişilik kuramları ve özellikle sıfır merkez kişilik kuramı doğrultusunda psikoloji ve davranış bilimlerinin bilimsel verileri ışığında geliştirilmiş, bireyin farklı olgu ve olaylara verdiği tepkilerden hareketle onun temel kişilik eğilimlerini, yetkinliklerini ve yaşam tarzını belirleyen bir kişilik testi ölçüm aracıdır.

Değer Kişilik Testi'nin; Türkçe, İngilizce ve Romence olmak üzere üç dil seçeneği bulunmaktadır.

3 cevap alternatifi olan 115 soru/itemden oluşan testin cevapları elektronik ortamda veya optik okuyucu formunda verilebilmektedir.

Teste özel olarak geliştirilen bilgisayar yazılım programının analizi sonucunda bireyin; fiziksel, zihinsel ve duygusal kişilik eğilimlerinde baskın, yardımcı ve çekinik potansiyeli belirlenir. Ayrıca bireyin baskın potansiyelinin içerdiği 3 alt kişilik tipinden hangisinde yer aldığı belirlenir. Böylece test uygulanan bireyin temel kişilikle potansiyeli ve ayrıntılı kişilik tipi) belirlenmiş olur.

Testin sonunda kişiye özel Genel Kişilik Testi Raporu (Yaklaşık 20 sayfa) ve Özet Kişilik Raporu (Yaklaşık 4 sayfa) hazırlanarak, uzman tarafından kişiye özel olarak aktarılır.

Değer Kişilik Testi sonucunda genel olarak bireyin; temel kişilik potansiyeli, eğilimleri, karakter özellikleri, içe ve dışa dönüklük düzeyi, liderlik eğilimi, karar verme biçimi, uyum ve davranış alışkanlıkları, iletişim potansiyeli, nevrotik eğilimleri, takıntı ve saplantıları, mesleki eğilimleri, çalışma biçimi, başarı güdüsü, iş yapma becerileri, düşünce biçimleri, şüphecilik düzeyi ve benzeri alanlarda yakından tanınması sağlanır. Değer Kişilik Testi’nin online uygulaması da bulunmaktadır. Değer Kişilik Testi bugüne kadar Değer Danışmanlık bünyesinde binlerce kişiye uygulanmış ve sonuçları kişiye özel paylaşılmıştır.