DKT Theory and Practice Handbook

DKT Teori ve Uygulama El Kitabı

A+ A-

Değer Kişilik Testi Temel Kişilik ve Liderlik Becerileri Uygulama Kitabı;