Activities

The 9th edition of the Human Resources Management book has been published

A+ A-

İnsan Kaynakları Yönetimi kitabımız gözden geçirilmiş hali ile 9. baskısına ulaştı
… Sanal bir âlemin kucağına itilen insanlık, ruh tarafını unutmuş da insani değerler hızla aşınıyor. Ve insan olmanın erdemlerinden geri kalıyoruz her geçen gün. Maalesef maddi değerler, bizi gerçeğimizden uzaklaştırıyor ve yeryüzündeki varlık nedenimize yabancılaşıyoruz.
Böyle bir zamanda insan olmak, insan kalmak ve temel insani değerleri sürdürülebilir düzeyde tutmak en önemli gerçeğimiz ve ihtiyacımızdır. İşte bunun içindir ki insan kaynakları yönetimi, teknik uygulamaların, süslü yöntemlerin, sınırlarını aşmalı ve insana daha fazla odaklanmalıdır …

Related Files