Recent Articles

İnsan Kaynakları Yönetimi

A+ A-

 

 

 

 

 

 

 

Alfa Yayınlarından çıkan Dr. İlhami Fındıkçı imzalı İnsan Kaynakları Yönetimi kitabı, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş hali ile 9. baskısına ulaştı.

Bugün işletmelerimizin çoğunda organizasyon yapısı, kalite, pazar, insan ilişkileri, performans değerleme ve benzeri alanlarda birçok sorunun yaşandığı bilinmektedir. Çözüm bilgi toplumunun gerektirdiği değişim ve dönüşümün sağlanmasıyla bulunabilir. Çalışana yönelik klasik bazı yaklaşımlar, günümüz öğrenen insan, öğrenen örgüt, ve öğrenen toplum bağını kurması gerekn bilgi insanının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştır.

20. yüzyılın son çeyreğinde bu değişim ve dönüşümü irdeleyen çeşitli kavramlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Küreselleşme, kurumsal yeniden doğuş, sanayi sonrası toplum, dinsel yeniden doğuş, post modernizim, toplam kalite, yeni rönasans bunlardan birkaçıdır. Tüm bu yaklaşımların odağında mevcut yapı ve değerlerinden gözden geçirilmesi, kısacası her kişi kurum ve toplumun değişim ve dönüşüm ihtiyacını gidermesi yer alır. Değişim ihtiyacını gidermeyen bireyler yerinde sayarken, kurumlar pazar kaybetmekte, toplumlar ise gelişmemektedir.

Salt değişim için değil, özü bozmadan gerçekleşmesi gereken değişim ve dönüşümün anahtarı hiç kuşkusuz "insan"dır. Günümüz yöneticilerinin iş, teknoloji,  pazar, üretim, para, kalite kaygılarınn üsütnde ve öncesinde insan kaygısını duymaları, insani değerleri korumaları, en az teknoloji kadar insan kaynağına yatırım yapmaları, bir zorunluluk halini almıştır. İnsan aklının ürünü olan "bilgi"nin önemli ve değerli olduğu çok eskiden beri bilinir. Buna karşılık "bilgi"nin kişisel, kurumsal ve toplumsal hayat üzerindeki yoğun, baş döndürücü hızdaki etkisi ve bunun bilincine varılması oldukça yenidir, ilk toplumlarda kaba güce dayanan yaşam modeli, tarıma geçilmesiyle birlikte toğrağı, ardından gelen sanayi devrimiyle sanayi ve makineleşmeyi ve son olarak hızlı bilgi artışı ile bilgiyi ve bilginin üreticisi -tüketicisi olan "insan"ı merkez almıştır. Bilgi toplumu olarak adlandırılan toplumlar, adeta insani değerlere duyarlılığı yeniden keşfetmiştir. Bu duyarlılığın bir sonucu olarak İnsan Kaynakları Yönetimi insana sadece bir çalışan olarak değil, bir bütün olarak, tüm yönleri ile bakma ihtiyacına cevap olarak ortaya çıkmış ve iş ortamındaki uygulamalarını tümünü kapsamıştır. 

 

Kitap 10 ana bölümden oluşuyor:

  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve İşlevleri
  • İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel ve İdari İşler
  • İnsan Kaynaklarının Planlanması
  • Eleman Seçimi ve Yerleştirilmesi
  • Kurumda Eğitim ve Geliştirme
  • Performans Değerleme ve Kariyer Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Motivasyon
  • Kişilik ve Kültür
  • Sosyal Etkileşim, Uyma Daranışı ve Sosyal Destekler

 

Sayfa Sayısı : 509

Baskı Yılı : 1999

Dili : Türkçe 

Yayınevi : ALFA