Recent Articles

İnsan Kaynakları Yönetimi

A+ A-

Alfa Yayınlarından çıkan Dr. İlhami Fındıkçı imzalı İnsan Kaynakları Yönetimi kitabı, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş hali ile 9. baskısına ulaştı.

Bugün işletmelerimizin çoğunda organizasyon yapısı, kalite, pazar, insan ilişkileri, performans değerleme ve benzeri alanlarda birçok sorunun yaşandığı bilinmektedir. Çözüm bilgi toplumunun gerektirdiği değişim ve dönüşümün sağlanmasıyla bulunabilir. Çalışana yönelik klasik bazı yaklaşımlar, günümüz öğrenen insan, öğrenen örgüt, ve öğrenen toplum bağını kurması gerekn bilgi insanının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştır.

20. yüzyılın son çeyreğinde bu değişim ve dönüşümü irdeleyen çeşitli kavramlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Küreselleşme, kurumsal yeniden doğuş, sanayi sonrası toplum, dinsel yeniden doğuş, post modernizim, toplam kalite, yeni rönasans bunlardan birkaçıdır. Tüm bu yaklaşımların odağında mevcut yapı ve değerlerinden gözden geçirilmesi, kısacası her kişi kurum ve toplumun değişim ve dönüşüm ihtiyacını gidermesi yer alır. Değişim ihtiyacını gidermeyen bireyler yerinde sayarken, kurumlar pazar kaybetmekte, toplumlar ise gelişmemektedir.

Salt değişim için değil, özü bozmadan gerçekleşmesi gereken değişim ve dönüşümün anahtarı hiç kuşkusuz "insan"dır. Günümüz yöneticilerinin iş, teknoloji,  pazar, üretim, para, kalite kaygılarınn üsütnde ve öncesinde insan kaygısını duymaları, insani değerleri korumaları, en az teknoloji kadar insan kaynağına yatırım yapmaları, bir zorunluluk halini almıştır. İnsan aklının ürünü olan "bilgi"nin önemli ve değerli olduğu çok eskiden beri bilinir. Buna karşılık "bilgi"nin kişisel, kurumsal ve toplumsal hayat üzerindeki yoğun, baş döndürücü hızdaki etkisi ve bunun bilincine varılması oldukça yenidir, ilk toplumlarda kaba güce dayanan yaşam modeli, tarıma geçilmesiyle birlikte toğrağı, ardından gelen sanayi devrimiyle sanayi ve makineleşmeyi ve son olarak hızlı bilgi artışı ile bilgiyi ve bilginin üreticisi -tüketicisi olan "insan"ı merkez almıştır. Bilgi toplumu olarak adlandırılan toplumlar, adeta insani değerlere duyarlılığı yeniden keşfetmiştir. Bu duyarlılığın bir sonucu olarak İnsan Kaynakları Yönetimi insana sadece bir çalışan olarak değil, bir bütün olarak, tüm yönleri ile bakma ihtiyacına cevap olarak ortaya çıkmış ve iş ortamındaki uygulamalarını tümünü kapsamıştır. 

Kitap Fikri 

1994 yılında doktora sonrası araştırma için bulunduğumuz Londra Hertfordshire Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki ders ve uygulamalara katıldıkça hangi ortamda olursa olsun "insan"ın belirleyici rolünü ve insana bütünsel bakışın gerek teorik gerekse pratik yararlarını bir kez daha gördük. Yurda döndüğümüz de Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri vermeye başladık. Aynı zamanda yönetici olarak iş hayatının içinde yer aldık. O yıldan bu yana ders notlarımızla iş ortamındaki uygulama deneyimlerimizi birleştirerek bir kitap hazırlamaya başladık. Dört yıllık oğun bir çalışmanın sonucu olan eseri sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Kitabın Temel Amacı

Bu kitabın temel amacı, hangi kurumda ve ortamda olursa olsun insanın önemi ve önceliğini vurgulamak, insanı daha iyi tanımak, anlamak, onun kişisel gelişimini sağlamak ve verimini artırmaktır. Eserde iş ortamındaki insan kaynağına yönelik uygulamalar, kurumlar kişi arasındaki ilişkiler kısacası mutlu, uyumlu ve verimli çalışanlar için günlük müdahalelerin ötesinde sistematik bir uygulama modeli sunulmaya çalışılmıştır. Böylece kitabımız, kişilerin bireysel ihtiyaçlarının giderilmesi yolu ile kurumun hedeflerine yardımcı olacaktır. 

Teşekkür 

Bu eserin hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Özellikle fikir ve görüşlerinden yararlandığım Prof. Dr. Yahya Akyüz, Prof. Dr. Atilla Baransel, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Tuğ. Gen. Erdal Ege, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Ben (C) Fletcher ve Prof. Dr. Önder Öztunalı'ya teşekkür borçluyum. 

İlginç, etkili ve kendilerine özgü değerli yönetim anlayışlarından yararlandığım saygın işadamlarımız Fahamettin Akıngüç, Nurettin Eroğlu, Ahmet Çalık, Üzeyir Garih, Ahmet Kara ve Dr. Doğan Birgül'e teşekkür ederim. Çalışmalarımızın her aşamasında katkılarını esirgemeyen arkadaşlarım Veli Karadeniz, Yegan Kırmızılar, Emel Dalgıç, Küdret Güvenç, Bülent Dilmaç, Nurten Arslan, Deniz Peker ve Sevda Ersoy'a teşkkür ederim. Bu kitabın basımını gerçekleştiren Alfa Basım Yayım Dağıtım'ın yöneticileri Faruk, Vedat ve Ali Bayrak ile Yayın Danışmanı Öner Ciravoğlu'na teşekkür ederim. 

Kitap 10 ana bölümden oluşuyor:

  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve İşlevleri
  • İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel ve İdari İşler
  • İnsan Kaynaklarının Planlanması
  • Eleman Seçimi ve Yerleştirilmesi
  • Kurumda Eğitim ve Geliştirme
  • Performans Değerleme ve Kariyer Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Motivasyon
  • Kişilik ve Kültür
  • Sosyal Etkileşim, Uyma Daranışı ve Sosyal Destekler

 

Sayfa Sayısı : 509

Baskı Yılı : 1999

Dili : Türkçe 

Yayınevi : ALFA

 

İsme özel imzalı kitap siparişi için : 0212 876 96 96 

Kitap Bedeli : 20 TL'dir.  ( Kargo bedeli fiyatlandırmaya dahil değildir.)