Recent Articles

Lider kimdir? Hizmetkâr Lider nasıl olmalı?

A+ A-

Daha önce çokça duyduğumuz liderlik kavramı nedir? Lider kimdir? Peki, Lider Nasıl Olunur ve Hizmetkâr Lider nasıl olmalı? sorularının cevabı Dr. İlhami Fındıkçı. İşte İlhami Fındıkçı'nın liderlik konusundaki görüşleri...

Liderlik konusuna ilişkin merak edilenleri okuyucularıyla paylaşan Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. İlhami Fındıkçı Liderlik konusunda pratik bilgiler vererek, nasıl başarılı bir lider olunacağını konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, aile şirketinin hedeflerine ulaşmasında liderin etkisi nedir? İşte liderlik ile ilgili tüm merak ettiklerinizi davranış bilimleri uzmanı Dr. İlhami Fındıkçı cevaplıyor.

 

 BAŞARILI LİDERLER KİMLER?

Aile şirketi yöneticilerinin daha doğrusu lider, girişimci konumundaki bireylerin, gerçekten de çok önemli rolleri bulunmaktadır. Bireysel bir başarıdan, bir ailenin, işletmenin ve toplumun başarısına kadar sağlanan gelişmelerde ve ulaşılan başarılarda liderin vazgeçilmez bir etkisi olduğu artık kabul edilmektedir. Öyle ki özellikle toplumların gelişmelerine, tarihteki toplumsal hareketlere bakıldığında tarih yazan liderlerin, bireysel özellikleri ile hemen ayrılabildikleri görülmektedir. Bu gözle bakıldığında toplumsal liderlerin kendilerini topluma adamalarını, şirket liderlerinin kurumun gelişmesi için yoğun çabalarını görmek mümkün.

Aile şirketlerinin liderleri ile ilgili yapılan araştırmalar, Başarılı Liderlerin benzer bazı özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu ortak özelliklerin gerçekten de liderin başarısında belirleyici olduğu söylenebilir. Çünkü araştırmalar bir yanda liderde bulunması gereken özellikleri belirlerken, diğer yandan başarılı olmuş liderlerin ortak özelliklerini ortaya koymaktadır. Halen iş dünyasında olan liderlerin, aile şirketi yöneticilerinin ve özellikle yetişmekte olan genç liderlerin, en çok zorlandıkları ve merak ettikleri başlıca konu, kendilerindeki liderlik potansiyelidir. Çoğu seminer ve konferanslarımızda da bu konudaki sorularla karşı karşıya kalıyoruz. İnsanların kendilerini merak etmeleri ve eksiklik ve fazlalıklarını bilmeleri, eksikliklerine kafa yormaları önemlidir. Dolayısıyla yönetici ve yönetici adaylarının kendilerindeki liderlik potansiyelleri hakkında fikir edinmeleri amacıyla aşağıda maddeler halinde belirlediğimiz kriterler ve özellikler yardımcı olacaktır.

Başarılı olan aile şirketi yöneticilerinde genellikle rastlanan ortak özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 

Başarılı Aile Şirketi Liderinin kişilik özellikleri

 • İyi bir insan, iyi bir vatandaş, sadık bir kurum çalışanı ve yakınlarına bağlı bir aile üyesi olması,
 • Yüksek başarı güdüsüne sahip olması,
 • Dışa dönük kişilik yapısına sahip olması,
 • Kuvvetli bir iletişim becerisine sahip olması,
 • Empati (kendisini başkasının yerine koyabilme) becerisinin gelişmiş olması,
 • Yüksek içsel motivasyona sahip olması,
 • Eksik aramaya kendisinden başlaması,
 • Sorun çözme kabiliyetinin gelişmiş olması,
 • Duygusal alanda belirli bir derinliğe sahip olması,
 • Gelişmiş bir ahlak anlayışına sahip olması,
 • Etkileme ve ikna etme gücünün gelişmiş olması,
 • Genel zeka ve özellikle hafıza yeteneklerinin gelişmiş olması,
 • Fikir alış-verişine ve tartışmaya açık olması, akıl hocası ya da danışmanlara önem vermesi.

 

Başarılı Aile Şirketi Liderinin Temel Alışkanlıkları

 • İş, aile ve sosyal hayatı ile model oluşturması, toplum tarafından hoş görülmeyen alışkanlıklara sahip olmaması,
 • Sürekli ve sistemli olarak kendini geliştirmesi,
 • Aktif bir öğrenen ve bilgi insanı olması,
 • Kendini yönetme alışkanlığına sahip olması (Örneğin; ben kimim? Nereye aidim? Potansiyelim nedir? Planım ve amacım nedir? Bütüne katkım nedir? Sorularına net cevapları vardır.)
 • Kendisinden daha zeki, çalışkan ve düzenli çalışanları rahatlıkla kabullenebilmesi,
 • Çok soru sorması,
 • Hemen her konuda güçlü transferler yapabilmesi,
 • Genellikle pratikten, çıraklıktan ve işin uygulamasından gelmesi,
 • Zamanı etkin biçimde kullanması.

 

Başarılı Aile Şirketi Liderinin Temel Çalışma Biçimleri

 • Aktif, heyecanlı, pratik ve sonuca yönelik olması,
 • Geleceği tahmin, öngörü ve sezi gücünün yüksek olması,
 • İş ile yaşamaları,
 • Ticari zihniyetinin gelişmiş olması,
 • Aile üyeleri arasında alışkanlıklara, geleneklere, inanca dayalı güçlü bağlar kurması, sevgi ve saygının kayıp edilmemesi,
 • Güçlü bir çalışma alışkanlığının olması,
 • Çalışanların mantıkları kadar duygularına ve sosyal dünyalarına da hitap edebilmesi,
 • Kurallı bir çalışma disiplinine sahip olunması,
 • Rakiplerini yakından izlemesi, hata ve başarılarından aktif biçimde yararlanması,
 • Aktif olarak çalışmayan ve işin içinde olmayan aile üyelerinin ve özellikle eşlerin işin içine dâhil edilmemeleri,
 • İş bitirici bir özelliğe sahip olunması,
 • Profesyonel bakış açısının edinilmesi ancak amatör bakışın da kayıp edilmemesi.