Recent Articles

Yaşadıkça Eğitim

A+ A-

Hayat Yayınları’nda çıkan Dr. İlhami Fındıkçı’nın eğitim ile ilgili olarak yazdığı ve çoğu da yayınlanmış olan makalelerinin bir kısmını içeren bu kitapta;

Eğitim, hemen her çağda toplumların en önemli sorunları arasında yeralmıştır. İlk insanlardan bu yana elde edilen bilgi birikimini insanlara aktarmak, bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Nitekim klasik eğitim-öğretim yaklaşımları günümüz ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Klasik eğitimin merkezinde yer alan “öğretmen” ve onun eliyle gerçekleşen “öğretme” ;  yerini merkezde “öğrenci”nin yer aldığı “öğrenme” işlevine bırakmıştır. Öğrenme ise okul duvarları ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Nitekim büyük bir hızla artan bilgi birikimi, günümüzde eğitimi, işi ve statüsü ne olursa olsun tüm bireylerde hızlı bir bilgi eskimesine yol açmış ve yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç doğurmuştur. Yaşanan hızlı değişime ayak uydurmak öğrenme ihtiyacı ve hızını da artırmıştır. Öyle ki “bilgi insanı”, “bilgi organizasyonu” ve nihayet “bilgi toplumu”na giden yolun, “öğrenen insan”, “öğrenen organizasyon” ve “öğrenen toplum”dan geçtiği artık bilinmektedir. Böylece hayat boyu eğitim yani yaşadıkça eğitim, hayatın en önemli gerçeklerinden birisi olmuştur.

Kitap Fikri ve İçerik

Bu eser, eğitim ile ilgili olarak yazılmış ve çoğu daha önce yayımlanmış olan makalelerimizin bir kısmını içermektedir. Çeşitli bilimsel kongrelerde sunulan bildiriler veya dergi ya da gazetelerde yayımlanan yazılarımızı bir araya getirmenin temel amacı; başta öğrencilerimiz olmak üzere okuyucularımızın bu yazılara ulaşmalarını kolaylaştırmaktır. Nitekim konuya ilgi duyanlar ve özellikle araştırmacıların, her bir makaleye ulaşmak için ayrı bir çaba göstermeleri gerekiyordu. Diğer yandan söz konusu makalelerin, gazete ya da dergilerde bir kez çıktıktan sonra güncelliğini yitirmeyen eğitim ve kişisel gelişim gibi her zaman gerekli konuları içermesi de kitap fikrini güçlendirdi.

Ancak işin içine girince, mevcut makaleleri yan yana getirmenin o kadar da kolay olmadığını gördük. Makaleler; konularına, akademik ağırlıklarına ve hedef kitlelerine göre tasnif edilerek gözden geçirildi, kimi düzeltmelerin dışında yayınlanmış metinlere sadık kalındı. Böylece eserimiz, üç ana başlıktan oluştu. Bilgi Toplumunda Eğitim Öğretim bölümünde; üç araştırma ve bunları destekleyen kısa yazılara yer verilmiştir. İkinci bölüm, Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenler ile ilgili makalelere ayrılmıştır. Üçüncü bölümümüz, günümüz okuluna yani Öğrenen Okul’a ayrılmıştır.

Hedef Kitle

Bu eser, öncelikle öğretmenler ve eğitim yöneticileri, eğitim fakülteleri ile psikoloji, sosyoloji gibi bölümlerdeki akademisyenler ve öğrencileri yakından ilgilendirmekle birlikte kendisini geliştirme gayreti içindeki herkese yararlı olabilir. Nitekim yediden yetmişe herkes, ister öğrenci, ister anne-baba, ister bir çalışan, isterse sade bir vatandaş olarak eğitim-öğretim sürecinin içindedir.

Özeleştri

Eserimizin en önemli eleştrisi daha önce yayımlanmış yazıları içermesi ve ele alınan kimi konuların geçmişte kalması yani güncel olmama tehlikesidir. Bu sıkıntıyı en aza indirgemek için her yazının üzerinden hassasiyetle yeniden geçilmiş, öz bozulmadan bazı düzeltmeler yapılmıştır. Diğer yandan yaşadıkça eğitim konusunda derinleşmek isteyenler için konuyla ilgili tüm makalelerimizin bir araya getirilmiş olması da önemli bir kolaylık sağlamııştır. Sözkonusu eleştriyi hafifletici diğer bir önemli nokta da yazılar okunduğunda da görüleceği üzere eğitim ile ilgili sorunlarımızın ezici bir çoğunluğunun maalesef yıllardır benzer olmasıdır.

Dörtlükler

Eeserin sayfalarında ilerledikçe yer yer şiirler görecek ve belkide “ne alaka?” diyeceksiniz. Ancak monotonlaşan hayatın küçük ayrıntılarla zenginleşmesi, tek sazlı müziğin birden çok sazla şenlenmesi gibi esere bir renk katmak istedik. Hayat boyu eğitimin, eğitim ve öğrenme ile sınırlı olmadığını vurgulamak istedik belki de. Bu bakımdan seçtiğimiz dörtlüklerin konularla doğrudan ilgili olup olmaması bizi rahatsız etmedi. Eserin okunmasını kolaylaştıracağını umduğumuz dörtlüklerin ya da güzel sözlerin, bizi gönül gözü ile düşündürmesini bekliyoruz.

Teşekkür

Yetişmemizde katkısı olan ve burada isimlerini sıralayamayacağımız kadar çok olan değerli hocalarımıza, büyüklerimize ve dostlarımıza teşekkür ederim.

Öğretmenlik Mesleğinde Stres konulu makaleyi birlikte yazdığımız Sayın Dr. Fiyona Jones ’a (University of Hertfordshire) ; iki önemli araştırma konusunu birlikte kaleme aldığımız Değerli Dostumuz Sayın Dr. Bahar Akıngüç-Günver’e (Kültür Okulları Genel Müdürü) ; Türkiye’de eğitim-öğretim sisteminin ve özellikle özel öğretim kurumlarının gelişmesinde çok önemli katkıları olan ve ”Eğitim Sistemimiz İçinde Özel Okulculuğun Yeri” konulu makaleyi birlikte yazma şansını bulduğumuz Sayın Fahamettin Akıngüç’e (İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı) teşekkür ederim.

Makalenin tasnifini başarı ile gerçekleştiren Sayın Nejat Sezik’e, başarılı bir teknik hazırlık yapan Sayın Yasemin Yentur’a, bütün sıkıntılara rağmen çalışmayı tamamlamam için büyük sabır gösteren Editörümüz Sayın Rahime Demir ve Yayıncımız Sayın Hayati Bayrak’a teşekkür ederim.

Birçok akşamlarını bensiz geçirmek zorunda kalan aileme, H. Zübeyit, Dilber, Zeynep Yıldız, Ayşe Sultan ve Ahmet Şamil’e teşekkür ederim. 

 

Kitap 3 ana bölümden oluşuyor: 

  • Bilgi Toplumunda Eğitim ve Öğretim
  • Eğitim Yöneticileri ve Öğretmeler
  • Öğrenen Okul

 

Sayfa Sayısı : 184

Baskı Yılı : 2004

Dili : Türkçe 

Yayınevi : HAYAT

 

İsme özel imzalı kitap siparişi için : 0212 876 96 96 

Kitap Bedeli : 20 TL'dir.  ( Kargo bedeli fiyatlandırmaya dahil değildir.)