Recent Articles

Soru ve Cevaplarla Aile Şirketleri

A+ A-

Kitabın PDF formatına ulaşabilmek için tıklayınız.

Ekonominin belkemiği konumundaki aile şirketlerinin en çok merak edilen 210 soru ve 210 cevapla ele alındığı “Soru ve Cevaplarla Aile Şirketleri” kitabı İTO tarafından yayınlandı.

Dr. İlhami Fındıkçı’nın bu eseri; genel olarak aile şirketlerindeki kurumsallaşma sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor. İçerikteki başlıca konular; aile şirketinin genellikle benzer süreci içeren kuruluşu, gelişimi, liderlik biçimi, yeni kuşakların yetişmesi, aile işletme ilişkileri, kurumsallaşma çalışmaları, profesyonellerle ilişkiler, aile şirketi anayasası, yönetim organizasyon şekli, aile üyeleri arasında yaşanan ilişki sorunları ve çekişmeler, işletmenin pandemi gibi küresel krizlere dayanıklılığı ve esnekliği, halka açılma çabaları, çalışan ve çalışmayan
aile üyelerinin işletmeye müdahaleleri, ortaklık yapısının bozulması, aile üyelerinin işletmeden sağlayacakları maddi kazanımlar, maaş, kâr payı ve yan ödemeler, yönetim kurulu çalışmaları, lider seçimi, yeni kuşakların işe yerleştirilmeleri, yeni kuşağa devir süreci… Tüm bu kritik konularla ilgili sorular ve cevaplar, iş insanlarının günlük uygulamalarına ışık tutacak niteliktedir.

Aile şirketi sahibi iş insanlarının, aile üyelerinin ve profesyonel yöneticilerin genel olarak yaşadıkları sorunların, en çok karşılaştıkları konuların ve pratik ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerilerinin sade, açık, anlaşılır ve karşılıklı konuşma diliyle aktarıldığı eserde 210 soru ve cevap ile aile şirketleriyle ilgili akademik bilgiler, veriler, uygulama örnekleri, yaşanmış tecrübeler ve örnek olaylar yer alıyor.

Akademik çalışmalarımız ile aile şirketlerine yönelik pratik saha deneyimlerimizden hareketle hazırladığımız kitap; aile şirketlerinin uygulamada yaşadıkları en temel sorunları ve çözüm yollarını içeriyor. Örnek aile şirketlerinin uygulamalarının da ele alındığı kitabın; aile şirketleriyle ilgili herkesin kendi başarı hikâyesini geliştirerek yazmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.