Recent Articles

Hizmetkar Liderlik

A+ A-

 

 

 

 

 

 

 

“Hizmetkâr lider; “ben” engeli ile başa çıkmış kendisini insana ve insanlığa fayda üretmeye adayan, değişim ve dönüşümü körükleyen, insanlık için yeni kavramlar üreten ve böylece insanların potansiyellerini performansa dönüştürmelerini tetikleyen özel bir kişilik donanımına sahip, aşk yolunun yolcusu bir gönül insanıdır.”

Kitap için ne dediler:

“Bu eser, liderliğe soyunanlara topluma hizmet ettikleri ölçüde lider sayıldıklarını gösterecek, toplumun da onlardan beklenti düzeyini yükseltecektir.

Prof. Dr. Yahya Akyüz
 

“Erzurum’un Horasan ilçesinden gelerek akademik birikiminin de katkısıyla her defasında dünyaya daha kalıcı bir merhaba diyebilmenin enerjisini çoğaltan Dr. İlhami Fındıkçı yoluna elinizde tuttuğunuz “Hizmetkâr Liderlik” adlı kitabıyla devam ediyor… ‘Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme’, ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’, ‘Yaşadıkça Eğitim’ ve ‘Aile Şirketleri’ gibi kitaplara da imza atan İlhami Fındıkçı, bu son kitabında sanayi döneminin insanı “ruh” ve “ akıl” olarak bölen yaklaşımının bir adım ötesine geçerek Bilgi Çağının “lider” tipini, tarihsel bir perspektifin pusulasına sadık kalarak bu coğrafyanın öz suyuyla yıkamakta… Kitabı okumanız halinde, her modern bireyin artık aynı zamanda hayatı yorumlayarak zenginleştiren bir lider de olduğu günümüz dünyasında, “liderlik” kavramının her türlü halini göreceğiniz çok özel ve zengin bir albümüyle karşılaşacaksınız. Kendinizin de lider olduğunuzun bilincine vararak, yaşamınızı zenginleştireceksiniz.”

Prof. Dr. Mehmet Altan
 

“Çalışmayı inceleme şansım oldu. Gerçekten müthiş bir ilgiyle okudum. Bu kitaptaki hizmetkâr liderliğe bakış açısı, liderliğin kavramsallaştırılmasına önemli bir boyut kazandırıyor.”

Prof. Dr. Ben (C) Fletcher
 

“Dr. İlhamî Fındıkçı’nın bu derinlikli ve kapsamlı eseri, “Liderlik Kavramını”, sadece pratik hayatın içinden ve davranış bilimlerinin penceresinden özel bir dikkatle ele almıyor; fakat aynı zamanda, bir “değer alanı”, ortaya koyuyor ki bu, insan gerçeğini bilgeliğe açılan bir ufuk çerçevesinde düşünmemize yol açıyor.”

Prof. Dr. Kenan Gürsoy
 

“En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün topluluk ve gruplarda liderliğin ve liderin önemini ve etkisini inkâr etmek mümkün değildir. Bu kadar önemli ve etkili olmasına rağmen liderlik konusunda, bizim dilimizde telif ve doyurucu bir çalışma yoktu. Bu eser o boşluğu dolduracağı için seviniyor ve yazarını tebrik ediyorum.” 

Prof. Dr. Hayrettin Karaman
 

“Bu kitap, Türkçe yazında kapsamı en geniş liderlik kitaplarından birisi  olmuş.  Liderliğin her yönü ile tam olarak anlaşılmadığı bir ortamda, bu kitap içeriği bakımından ufuk açıcı ve örnek olayları ile  öğretici olmuştur. Liderlik sınıflamaları ve en önemlisi çok az kitapta rastlanan “hizmetkâr liderlik” kavramının  oldukça ayrıntılı olarak incelenmesi ile bu kitap liderlik ile ilgili yazına önemli bir katkıdır.”

Prof. Dr. Tamer Koçel

 

Sayfa Sayısı : 782

Baskı Yılı : 2009

Dili : Türkçe 

Yayınevi : ALFA